อนุทิน 147934 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๕๕ |

"เพิ่มชั้นเรียน"

วันนี้ (๒๘ ก.ย.๕๙) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ
เป็นครั้งที่ ๒ ในรอบปี ซึ่งระยะเวลาห่างกันมากเกือบปี

สาระสำคัญ คือ การรายงานเรื่องบุคลากร งบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมให้กับคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ

แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีเสียงเรียกร้องอยากให้โรงเรียน
เปิดให้ถึงระดับมัธยมศึกษา อันเป็นหลักสูตรภาคบังคับ

มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ หากคณะฯ ต่าง ๆ เริ่มทยอยย้าย
ไปวิทยาเขตใหม่ เพราะขณะนี้พื้นที่อาคารเรียนเป็นอุปสรรค
สำคัญในการตัดสินใจเพิ่มชั้นเรียน

เขียน 28 Sep 2016 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)