อนุทิน #147932

งานรัดตัว..ทั้งการร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุของคณะครูในศูนย์ด้วยกัน และเตรียมงานของโรงเรียน และการออกมานิเทศติดตามผลการวัดประเมินการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เขียน:

ความเห็น (0)