อนุทิน 147932 - prayat duangmala

งานรัดตัว..ทั้งการร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุของคณะครูในศูนย์ด้วยกัน และเตรียมงานของโรงเรียน และการออกมานิเทศติดตามผลการวัดประเมินการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เขียน 28 Sep 2016 @ 11:14 ()


ความเห็น (0)