อนุทิน 147907 - พงศภัค กุณะ

ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ (2558) ได้แปลและเรียบเรียงหนังสือ Computing Essentials 2015 โดย Timothy J.O'Leary และ Linda I.O'Leary ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก คำศัพท์ที่น่าสนใจจากหนังสือแปลดังกล่าว โดยสรุปเฉพาะหัวข้อที่สำคัญ 8เนื้อหา ดังนี้

1) เทคโนโลยีสารสนเทส และอินเตอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศ(Information System : IS) ภาพรวมของระบบสารสนเทศ คือระบบที่มีองค์ประกอบรวม ซึ่งได้แก่ บุคลากร ระเบียบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล และอินเตอร์เน็ต

บุคลากร (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศมีไว้เพื่อนช่วยให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธภาพ บุคลากรมีควาเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตั้งแต่การพัฒนาจนถึงเป็นผู้ใช้งาน

ยูทิลิตี (Utilities) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีไวซ์ไดรเวอร์ (Device Driver) เป็นโปรแกรม


เขียน 26 Sep 2016 @ 00:36 ()


ความเห็น (0)