อนุทิน 147900 - ต้นโมกข์

สำนวนที่ใช้คำว่า hand ครับ ที่คุ้นเคยก็จะมี

at first hand = มีประสบการณ์โดยตรง และ

try one's hand on = ลองทำด้วยตนเอง เช่น I will try my hand on the problem. = ฉันจะลองทำปัญหานี้ด้วยตนเองก่อน

เขียน 25 Sep 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)