อนุทิน 147900 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

สำนวนที่ใช้คำว่า hand ครับ ที่คุ้นเคยก็จะมี

at first hand = มีประสบการณ์โดยตรง และ

try one's hand on = ลองทำด้วยตนเอง เช่น I will try my hand on the problem. = ฉันจะลองทำปัญหานี้ด้วยตนเองก่อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)