อนุทิน 147898 - ศรีกรม

-อยู่บ้านปกติ ทำงานบ้าน อ่านหนังสือ และทำงานอื่น มิให้ว่าง

- ยามใดปล่อยใจให้เป็นไปตามอารมณ์ จะมีความทุกข์เข้ามาเยือน การดึงจิตกลับคืน พิจารณาถึงเหตุของทุกข์ หาทางดับทุกข์ทำให้สติคืนมา ค่อยคิดหาสาเหตุ หาทางแก้ไข

- การอยู่คนเดียวทำให้เราได้รู้ตัวตน รู้ความต้องการที่แท้จริงของชีวิต รู้จักค้นหาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีสุข มีทุกข์...การอยู่กับตัวเอง การดูใจตัวเอง ทำให้เราค้นหาตัวเองที่แท้จริง...เป็นเช่นไร

- คติประจำวัน...ความทุกข์ไม่อยู่กับเรา แต่เรารับเอาทุกข์มาเอง...

เขียน 25 Sep 2016 @ 18:23 ()


ความเห็น (0)