อนุทิน 147877 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ฝนตกทั้งคืน ให้แม่บ้านมาส่งปากซอย ลูกสาวหยุดพักอ่านหนังสือสอบ รอรถนานมาก ๆ

- มีประชุมคณะทำงานฯหมวด 3 และ 6 ที่ห้องประชุม 301 /เตรียมเอกสาร/รองประธานโทรตาม/คณะทำงานมายังไม่ครบ ต้องรอครบองค์ประชุม /ประธานมาเปิดประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระ

- นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานเจ้าภาพไม่ยอมมาฯต้องนำเสนอเอง เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน!!!

- การวางแผนไว้ ทุกย่างไม่เป็นไปตามที่วาง...อย่าลืมบริหารความเสี่ยงครับ...หาทางเลือกไว้รองรับบ้าง

- ชีวิตคนทำงาน ทำบ่อย ๆ ก็มีบทเรียนให้เราต้องเรียนอีกมาก...ปัญหามีดี ตรงที่ทำให้สมองเราไม่หลับ

- คติประจำวัน...ความสุข ความทุกข์ไม่อยู่กับเราตลอดไป แต่หัวใจอยู่กับเราตลอดกาล ทุก ๆ ยามจงรักษาใจบ้าง...

เขียน 23 Sep 2016 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)