อนุทิน 147852 - นาย ภูวิศ หมื่นภักดี
๕.มโหสธชาดก
(ปัญญาบารมี)

พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นมโหสธบัณฑิต ผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินนั้นรับราชการอยู่ประจำ ในราชสำนักของพระเจ้าจูฬนี.
ในท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคนานัปการ ท่านได้ใช้ปัญญาที่อบรมมาดีแล้ว เข้าแก้ไขปัญหา
ทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มาโดยลำดับ. ครั้นเมื่อสิ้นอายุแล้ว ได้ไปเกิดในเทวโลก ตามกรรมของตน.

เขียน 22 Sep 2016 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)