อนุทิน 147851 - นาย ภูวิศ หมื่นภักดี
๔.เนมิราชชาดก
(อธิษฐานบารมี)

พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพระเจ้าเนมิราช เป็นผู้มั่นคงในการให้ทาน ทรงเบญจศีลเป็นนิจ
สมาทานอุโบสถทุกวันปักษ์ ทรงแสดงธรรมให้ทราบทางสวรรค์ ยังหมู่ชนให้กลัวนรก.
ครั้งนั้น มาตลีเทพบุตร ได้นำราชรถ ไปรับพระเจ้าเนมิราช เพื่อชมนรกต่าง ๆก่อน แล้วจึงขึ้นไป เที่ยวชมสวรรค์.
ในกาลต่อมา เมื่อพระเกศาหงอกแล้ว ได้เสด็จบรรพชา บำเพ็ญฌานสมาบัติ สวรรคตแล้ว ไปสู่พรหมโลก.

เขียน 22 Sep 2016 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)