อนุทิน 147851 - นาย ภูวิศ หมื่นภักดี

  ติดต่อ
๔.เนมิราชชาดก
(อธิษฐานบารมี)

พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพระเจ้าเนมิราช เป็นผู้มั่นคงในการให้ทาน ทรงเบญจศีลเป็นนิจ
สมาทานอุโบสถทุกวันปักษ์ ทรงแสดงธรรมให้ทราบทางสวรรค์ ยังหมู่ชนให้กลัวนรก.
ครั้งนั้น มาตลีเทพบุตร ได้นำราชรถ ไปรับพระเจ้าเนมิราช เพื่อชมนรกต่าง ๆก่อน แล้วจึงขึ้นไป เที่ยวชมสวรรค์.
ในกาลต่อมา เมื่อพระเกศาหงอกแล้ว ได้เสด็จบรรพชา บำเพ็ญฌานสมาบัติ สวรรคตแล้ว ไปสู่พรหมโลก.

  เขียน:  

ความเห็น (0)