อนุทิน 147844 - มูฮำหมัดไฟซอล โต๊ะเส็น

นายช่างสามคน

พระราชาคนหนึ่งประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่
พระองค์เรียกนายช่างมาปรึกษา
ช่างไม้ ทูลพระองค์ว่า เมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงาม
ช่างเหล็ก ทูลต่อ เมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่ง
ช่างหนังทูลถวาย เมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยหนัง เพราะหนังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนดีที่สุด

เขียน 22 Sep 2016 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)