ติดต่อ

อนุทิน #147840

การรับผิดชอบ

เมื่อช่างไม้สร้างบ้านสำเร็จลง
ก่อนส่งมอบแก่เจ้าของ
ความหวั่นวิตก ไม่ทำให้บ้านแข็งแรงขึ้น
เมื่อครูสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจดี
การห่วงกังวล ไม่ทำให้ศิษย์พบความสมหวัง
การรับผิดชอบ
คือการยอมรับความเป็นจริงเฉพาะหน้า
ผู้รับผิดชอบย่อมมั่นคง
และแย้มยิ้มอยู่ได้ ในทุกสถานการณ์
เพราะความมั่นคงและรอยยิ้ม
สามารถพลิกสถานการณ์ที่เลวร้าย
ให้ดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาด
กิจของผู้รับผิดชอบ
สั้น เรียบง่าย และจำเป็นต่อชีวิต
ไร้ความสั้น เรียบง่าย และจำเป็นต่อชีวิต
ก็คือไร้การรับผิดชอบ

อย่าเรียกหาความทุกข์แต่จงต้อนรับด้วยดีเพราะความทุกข์เป็นเพื่อนและพลังเพียงระวังอย่าให้มันลามปาม
  เขียน:  

ความเห็น (0)