อนุทิน 147820 - ต้นโมกข์

นิสัยในการสอนที่ดี 5 ประการ (5 Good Teaching Habits) ตอนที่ 3

3. เปิดโอกาสให้มีการถามคำถาม (open to questions)

ผู้เรียนเข้ามาในชั้นเพื่ออะไร ในขณะที่ผู้เรียนบางคนถูกบังคับให้มาเรียน โดยนายจ้างจ่ายค่าเรียน หรือแม้แต่เป็นการเรียนในโรงเรียนก็ตาม อย่างไรก็ตาม จะมีผู้เรียนบางคนมีทางเลือกอื่นๆที่จะเข้าร่วม สิ่งนี้หมายความว่าผู้เรียนบางคนถูกกระตุ้นด้วยเหตุผลบางประการในการเรียนภาษาอังกฤษ

น่าจะมีแรงขับเชิงแรงจูงใจบางประการ (motivational drive) ในการผลักดันพวกเขามาสู่กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานนอกห้องเรียน เช่น ฟังการแถลงทางวิทยุ, ดูซีรี่ในทีวี, และฝึกการพูดภาษาอังกฤษในคาเฟ่

ดังนั้นพวกเขาจะมีคำถาม และข้อข้องใจบางประการเกี่ยวกับภาษา คุณอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ โดยการทำ 1. ให้เวลานอกสำหรับการถามคำถามที่เกี่ยวกับภาษา 2. กระตุ้นให้ผู้เรียนถามคำถามในห้อง 3. เมื่อเสร็จแบบฝึกหัด วางแผนเพื่อถามคำถามเพื่อความเข้าใจ

4. ปล่อยให้พวกเขาพูด (let them talk)

คุณรู้ภาษา คุณสามารถพูดภาษา พวกเราทั้งหมดรู้ดีว่าครูรู้ภาษา อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่รู้ภาษา และพวกเขาจำเป็นต้องฝึกทักษะทางภาษา สิ่งนี้หมายความว่าครูไม่ควรจะบรรยายแต่อย่างเดียว แต่ต้องพัฒนา และฝึกปฏิบัติสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาแล้ว และกำลังเรียนรู้อยู่ คุณควรจะทำสิ่งต่างๆข้างล่างไว้ให้มาก 1. จงใช้ทุกโอกาสในการให้ผู้เรียนพูด 2. เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งถาม ให้โอกาสทั้งห้องในการตอบก่อน 3. วางแผนให้มีการพูดเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม


แปลและเรียบเรียงจาก

Anthony Ash. 5 Good Teaching Habits

https://eltblog.net/2016/03/13/5-good-teaching-habits/

เขียน 21 Sep 2016 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)