อนุทิน 147816 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ฝนตกปร่อย ๆ

- จัดทำออกแบบกระบวนงาน ทำเกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลกระบวนงาน และเงื่อนไข

- ศึกษารายละเอียดระบบงานสำนักงานคดีปกครอง

-คติประจำวัน...อย่าฮ้องไห้นำผีไปป่าซ่า ฮ้องไห้กับหมายังสิได่เหาหอน...หลวงปู่จันทา

เขียน 21 Sep 2016 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)