อนุทิน #147807

คำว่า courage = เป็นคำนาม แปลว่า ความกล้า คำว่า courageous = เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า กล้าหาญ แต่คำว่า courageously = เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า อย่างกล้าหาญ

สำหรับคำว่า encourage = เป็นคำกริยา แปลว่า ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือกระตุ้น แต่คำว่า encouragement = เป็นคำนาม แปลว่า การให้กำลังใจ การส่งเสริม การสนับสนุน

จาก Surpass English

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)