อนุทิน 147806 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-19 - 20 กันยายน 2559 ฝนตกหนักทุกวัน ทำให้การเดินทางมีปัญหา และติดขัดมาก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ทั้งสองวัน

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลงการจัดกิจกรรมต่อที่ประชุม

-คติประจำวัน...ทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง...ลีโอ ตอลสตอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)