อนุทิน 147806 - ศรีกรม

-19 - 20 กันยายน 2559 ฝนตกหนักทุกวัน ทำให้การเดินทางมีปัญหา และติดขัดมาก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ทั้งสองวัน

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลงการจัดกิจกรรมต่อที่ประชุม

-คติประจำวัน...ทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง...ลีโอ ตอลสตอย

เขียน 20 Sep 2016 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)