อนุทิน 147760 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

นักเรียนช่วยกันจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ค่อนข้างมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง..ติดตั้งรอบอาคารเรียน

เขียน 16 Sep 2016 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)