อนุทิน 147744 - ต้นโมกข์

ความสามารถในเชิงธรรมชาติในการเรียนภาษาที่ 2 เป็นไปอย่างไรบ้าง (What about natural aptitude for second language learning?) ตอนที่ 4

งานวิจัยหลังจาก Carroll

ตั้งแต่งานวิจัยของ Carroll ธรรมชาติของงานวิจัยเรื่องความสามารถก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องชายขอบในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ก็ตาม ทำไมงานวิจัยเรื่องความสามารถจึงไม่ได้อยู่ในความนิยมชมชอบหละ? อันดับแรก Dörnyei และ Skehan ได้สะท้อนถึงบางสิ่ง ที่ฉันได้เสนอไว้ในตอนเริ่มต้น

“เหตุผลแรกที่ทำให้งานวิจัยเรื่องความสามารถนี้ไม่ได้ความนิยมเนื่องมาจากการต่อต้านความเสมอภาค (anti-egalitarian) ซึ่งหมายความว่า หากการตีความว่าความสามารถดังกล่าวเป็นที่ติดตัวมา ก็จะเป็นการทำให้ผู้เรียนส่วนมากรู้สึกว่าทำไมตนเองจึงไม่มีความสามารถดังกล่าว ยังไม่ต้องพูดถึงเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำอีก”

กล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การศึกษาความสามารถ ที่มาพร้อมๆกับ IQ และกรรมพันธุ์ (genetics) ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกต้องเสียแล้วในตอนนี้ ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงหนังสือที่มีตัวบทแบบมาตรฐาน (standardized text books) ที่ดูเหมือนจะมีสมมติฐานที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และได้รับประโยชน์จากตัวป้อน (input) และการสอนเหมือนๆกัน

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Steve Smith. What about natural aptitude for second language learning?

http://frenchteachernet.blogspot.fr/2016/06/what-about-natural-aptitude-for-second.html

เขียน 15 Sep 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)