อนุทิน 147735 - คนถางทาง

เมืองที่เปียกสุดคือ ระนอง

เมืองแห้งสุดคือ ตาก

เมืองร้อนสุดคือ ฮอด (อ.Hot จ.ชม.)

เขียน 15 Sep 2016 @ 00:56 ()


ความเห็น (0)