อนุทิน 147735 - คนถางทาง

  ติดต่อ

เมืองที่เปียกสุดคือ ระนอง

เมืองแห้งสุดคือ ตาก

เมืองร้อนสุดคือ ฮอด (อ.Hot จ.ชม.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)