อนุทิน 147728 - คนถางทาง

ความรักเหมือนฝนฟ้าคะนอง

บางทีก็ตกมาอย่างบ้าคลั่งและยาวนาน

บางทีก็เหือดแห้งหายไป อย่างไร้เหตุผล

แบบว่าฝนทิ้งช่วง

เขียน 14 Sep 2016 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)