อนุทิน 147721 - คนถางทาง

เมื่อตายแล้ว เราเชื่อว่าสิ่งที่ลอยล่องไปคือ จิต สัญญา(ความทรงจำ) และตัณหา ซึ่งจะไปหาแหล่งกำเนิดใหม่ ใน "รูป" ใหม่ วนเวียนเป็นวัฏฏสงสาร จนกว่าจะเบื่อการเกิดก็แสวงหาการหลุดพ้น

เขียน 13 Sep 2016 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)