อนุทิน 147717 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๒๔ |

"คติธรรม...สามสิ่ง"

สามสิ่งที่ไม่แน่นอน
คือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา

สามสิ่งที่ไม่หวนกลับคืนมา
คือ เวลา คำพูด และโอกาส

สามสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ
ความรัก ความสุข และมิตรภาพ

สามสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญของมนุษย์
คือ ศิลธรรม ความดี และกตัญญู

สามสิ่งที่ควรกตัญญู
คือ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดิน

สามสิ่งที่นำไปสู่ความพินาศของมนุษย์
คือ ความมัวเมา ความเย่อหยิ่ง และความโกรธ

สามสิ่งที่สงบแท้
คือ ให้ทาน ถือศีล และภาวนา

สามสิ่งที่ชาวพุทธควรยึดมั่น
คือ พุทธรัตน ธัมรัตน สังฆรัตน...

เขียน 13 Sep 2016 @ 11:20 ()


ความเห็น (0)