อนุทิน 147710 - Dr.sirirat Nakin

  ติดต่อ


"Canada"

การเดินทางที่ได้เรียนรู้เรื่องราว และประสบการณ์จากเรื่องราวของ การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การจัดการเรียนรู้และการสอน การออกแบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างพลังอำนาจทางการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การศึกษาดุูงานโรงเรียนในตัวเมืองวิคตอเรีย และการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัมนธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)