อนุทิน 147705 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจได้ เพราะปัจจุบันมีหลายองค์กรแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองระดับไขมันในเด็กและวัยรุ่น แต่รายงานนี้ทบทวนการศึกษาต่างๆมาเสนอความเห็นว่า ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอว่าการตรวจคัดกรองระดับไขมันในเด็กและวัยรุ่นมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ คุ้มกับการที่จะทำเป็นสากลโดยทั่วไป ก็คงต้องเป็นการตัดสินใจเฉพาะตัวไปก่อนนะคะแบบนี้ อ่านได้จาก Screening for Lipid Disorders in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016 Aug 9;316(6):625-33. doi: 10.1001/jama.2016.9852.

เขียน 11 Sep 2016 @ 08:18 ()


ความเห็น (0)