อนุทิน 147701 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

สำนวนว่า "โล่งใจ" ที่คุ้นเคยก็มี

1. What a relief!

2. I'm so relieved to hear that.

3. I'm so good to hear that.


  เขียน:  

ความเห็น (1)

I'm so good to hear that.