อนุทิน 147700 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

มาร่วมสัมมนากับ รพ วันที่ 8-10 กย 59 ที่พัทยา ร่วมกับพี่ๆที่จะเกษียณและหัวหน้างาน

มีแผนดีดีมากมาย ในยุค Digital medicine ทั้งการจัดยา เตรียมยาโดยใช้ Robot การใช้เครื่องซักผ้าแบบอุโมงค์ การติดตาม KPI

เราต้องมีความรู้และทักษะให้เท่าทันกับคนยุคใหม่

แต่ก็ยังคิดให้ครอบคลุมเพื่อลองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจรทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแล สถานที่ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการดูแลฯ

เขียน 10 Sep 2016 @ 06:38 () แก้ไข 10 Sep 2016 @ 06:38, ()


ความเห็น (1)

digital organization