อนุทิน 147694 - ต้นโมกข์

ความสามารถในเชิงธรรมชาติในการเรียนภาษาที่ 2 เป็นไปอย่างไรบ้าง (What about natural aptitude for second language learning?) ตอนที่ 2

อันดับแรก นักเขียนทั้งสองได้ถามคำถามที่น่าสนใจ ดังนี้

1. พรสวรรค์ในเชิงธรรมชาติในการเรียนภาษาที่ 2 นั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่

2. พรสวรรค์อันนั้นเป็นสิ่งติดตัวหรือไม่

3. หากไม่ติดตัว จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกหรือไม่

4. ความสามารถในการเรียนภาษาที่ 2 เป็นทักษะที่แตกต่าง หรือ เป็นความสามารถโดยทั่วไปของมนุษย์ เช่น สติปัญญา (intelligence)หรือไม่

5. พรสวรรค์ดังกล่าวสามารถเป็นพื้นฐานในการทำนายความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาใช่หรือไม่ และถ้าเป็น จะมีประสิทธิภาพในการทำนายขนาดไหน การพยายกรณ์ที่เกิดมาจากพรสวรรค์จะสามารถเปรียบเทียบการทำนายที่สร้างจากข้อมูลอื่นๆหรือไม่

6. พรสรรค์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการปรับตัวเรื่องการสอนหรือไม่ (adaptation of instruction)

7. พรสวรรค์ดังกล่าวสามารถใช้อย่างโดดๆ โดยไม่ต้องพึ่งบริบท หรือวิธีการเรียนรู้หรือไม่

8. พรสรรค์ดังกล่าวต้องสิ่งอื่นๆมารองรับหรือไม่ อย่างไร

9. อะไรคือพื้นฐานในเชิงทฤษฎีสำหรับพรสรรค์ หรือมีพรสรรค์ย่อยอื่นๆ (sub-talents)

10. พรสรรค์ดังกล่าวสามารถจะถูกวัดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ฉันจะให้พวกคุณคิดเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว ซึ่งจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรอก

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Steve Smith. What about natural aptitude for second language learning?

http://frenchteachernet.blogspot.fr/2016/06/what-about-natural-aptitude-for-second.html

เขียน 09 Sep 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พรสวรรค์มาพร้อมกับพรแสวงหรือเปล่าครับ พรสวรรค์30 พรแสวง70 หรือเปล่า