อนุทิน 147693 - อาจารย์ต้น

ความหยาบคายคือความอ่อนแอของมนุษย์

ที่คิดว่าตนเอง “แข็งแกร่ง”

.............

เขียน 09 Sep 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)