อนุทิน 147691 - ศรีกรม

  ติดต่อ

- มาทำงานตามปกติ ออกมาแต่เช้า มีการประชุม ผลปรากฎว่า...ไม่มีะอไรในก่อไผ่ ช้าเหมือนเดิม..ทำใจ

-มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TQA พิจารณาเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์

- มีการจัดกิจกรรม Big cleaning day ของสำนักงาน ฯ

- รายงานผลการศึกษาหลักสูตร บยบ.ส่งภายในวันนี้

- ส่งผลการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่แล้ว

-คติประจำวัน..ทำเพื่อตัวเอง ก็อยู่เพียงสิ้นลม ทำเพื่อสังคม แม้สิ้นลม ก็ยังอยู่...

  เขียน:  

ความเห็น (0)