อนุทิน 147689 - ต้นโมกข์

ความสามารถในเชิงธรรมชาติในการเรียนภาษาที่ 2 เป็นไปอย่างไรบ้าง (What about natural aptitude for second language learning?) ตอนที่ 1

ในยุคปัจจุบัน การที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสามารถเชิงธรรมชาติสำหรับการเรียนวิชาต่างๆ เป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถรวมอยู่ในคติที่ว่า การสอนที่ดี และการฝึกปฏิบัติ ย่อมให้นักเรียนทุกคนใช้ศักยภาพของตนในการเรียนทุกวิชาได้ ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าสารที่ดีอันนี้ก็ได้ส่งไปที่เด็กๆด้วย แต่ครูสอนภาษายังคงสงสัยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่า นักเรียนบางคน (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) สามารถที่จะฝึกปฏิบัติภาษาได้ดีกว่าคนอีกหลายๆคน

การวิจัยในสาขาจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ประยุกต์ตลอดเวลาหลายปีนี้ได้เน้นในเรื่องแรงจูงใจ และความสามารถในการเรียนรู้ภาษาจำนวนมาก ซึ่งทั้งคู่มีสหสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาในบริบทของการเรียนในห้องเรียน ในบล็อกนี้ ฉันกำลังจะพิจารณาความสามารถและสรุปให้เราเห็นว่าเราอยู่ ณ จุดใด โดยการใช้แหล่งข้อมูลในเรื่องความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ภาษาที่ 2 ซึ่งเขียนโดย Zoltán Dörnyei and Peter Skehan

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Steve Smith. What about natural aptitude for second language learning?

http://frenchteachernet.blogspot.fr/2016/06/what-about-natural-aptitude-for-second.html

เขียน 08 Sep 2016 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)