อนุทิน #147684

  ติดต่อ

การศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์ที่ทำให้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงมากขึ้นต่อไปได้ เพราะเขาพบว่าการไอจากกลุ่มอาการต่างๆนั้นมีเอกลักษณ์และตัวกระตุ้นต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การหาวิธีตรวจและดูแลรักษา ป้องกันให้ตรงกับกลุ่มโรคได้ในอนาคต อ่านได้จาก Neurophenotypes in airway diseases. Insights from translational cough studies. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193:1364-1372. Doi: 10.1164/rccm.201508-1602OC.

  เขียน:  

ความเห็น (0)