อนุทิน 147682 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- มาเส้นทางเดิม พยายามเปลี่ยนเส้นทางก็ยังมีสภาพเหมือนเดิม ต้องยอมรับสภาพ

- กาารมีปัญหา ทำให้เราเกิดปัญญา เพราะทำให้เรามีความกดดันที่จะต้องดิ้นรนให้พ้นจากสภาพดังกล่าว ทำให้สมองต้องคิดค้นหาแนวทาง เพื่อขจัดปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป...การมีปัญหา ก็มีประโยชน์ด้วยประการฉะนี้ 555

- ปัญหา มี ๒ ประการ คือปัญหาที่เราควบคุมได้ กับปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ การแก้ไขคงต้องทำไปควบคู่กัน แต่การแก้ไขปัญหาที่เราควบคุมได้จะง่ายกว่า เพราะปัญหาอยู่ที่ตัวเรา

- อีกประเภทหนึ่ง ปัญหา ๒ ประเภท คือปัญหาทางธรรม กับ ปัญหาทางโลก ปัญหาทางธรรมต้องมองเข้ามาภายในใจของเรา ต้องแก้ที่ใจ ที่การกระทำของเรา ปัญหามีทางจบลงได้ แต่ถ้าเป็นปัญหาทางโลก ต้องพึ่งพาคนอื่น ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น ต้องไปแก้ไขที่คนอื่น โอกาสที่ปัญหาจะจบหรือแก้ได้ ค่อนข้างยาก

- คติประจำวัน...รักความก้าวหน้า ต้องรักปัญหาและอุปสรรค ...งง

เขียน 08 Sep 2016 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)