อนุทิน 147678 - prayat duangmala

ภาคบ่าย..กับมาที่โรงเรียน เพราะจะมีการเตรียมการประเมินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ว่าเหมาะสมที่จะส่งในระดับจังหวัดต่อไปหรือเปล่า หลายงานที่ไม่พอ แต่เมื่อที่ประชุมและกรรมการเสนอแนะแล้ว..ผอ.สู้นะพี่..เลยตกลงตามนั้น..แต่ไม่รู้ว่าเด็กจะพร้อมมากแค่ไหนในการตอบคำถาม

เขียน 07 Sep 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)