อนุทิน 147677 - prayat duangmala

วันนี้อบรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ั้น ป.1 - ม.3 แบ่งเป็นวัน สุดท้ายสรุปว่า ทำตามแผนการใช้เงินทันปีงบประมาณ ทุกอย่างเร่งรีบมาก และให้มาจัดเข้าค่ายตามศูนย์พัฒนา ให้แล้วเสร็จภายใน กันยายน นี้ แล้วเด็กจะได้อะไรกับการเข้าค่าย.เพียงหนึ่งวัน ครูก็ติวเตอร์(สอนซ่อมเสริม)ตามเวลาอยู่..

เขียน 07 Sep 2016 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)