อนุทิน 147664 - ต้นโมกข์

การสอนไวยากรณ์โดยไม่มีหนังสือ: เอกพจน์บุรุษที่ 3 ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย)

พยายามให้เด็กๆตอบก่อน และให้ประเมินร่วมกัน เช่น My brother is like he, so you use the S’ หรือ my parents is like they, so you don’t use the S’

ต่อจากนั้นบอกนักเรียนให้ดูประโยคต่างๆอีกครั้ง และถามว่าหากประโยคเหล่านั้นจริงกับนักเรียนหรือไม่ หากไม่จริง ก็ขอให้แก้ไข เพื่อทำให้ประโยคเหล่านั้นเป็นจริง เช่น my brother doesn’t speak English veru well. หรือ my friend Daniel speak English very well.

สำหรับการการปฏิบัติภาษา (freer practice) จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และบอกว่าให้นำเสนอนักเรียน 1 คนต่อเพื่อนๆทั้งชั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricbarros. Teaching grammar without a book: third person singular.

https://ricardobarroselt.wordpress.com/2016/05/03/teaching-grammar-without-a-book-third-person-singular/

เขียน 07 Sep 2016 @ 05:44 ()


ความเห็น (0)