อนุทิน 147655 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ แปลกมากวันนี้การจราจรจะติดขัดอย่างมาก

- ประสานเรื่อง การออกแบบการรับฟังเสียงลูกค้า/ประสานการการหาต้นแบบกระบวนงาน

- นัดประชุมคณะทำงาน/ประสานหัวหน้าคณะทำงาน/เลขา/อาจารยฺ์ที่ปรึกษา/เตรียมเอกสาร

- จัดทำรายงานผลการศึกษา เกี่ยวกับการตัดสินใจบนความไม่แน่นอน...มึน!!!

- คติประจำวัน..การเรียนรู้ คือ การได้ค้นพบว่าเรารู้อะไรแล้วบ้าง การได้ลงมือปฏิบัติ คือการทดลองให้แน่ใจได้ว่า เรารู้จริง การสอนผู้อื่น ทำให้เราทราบว่า ผู้อื่นรู้เรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับเราเอง ดังนั้น เราควรเป็นทั้งผู้เรียน ผู้ปฏิบัติ และ ผู้สอน...Richard Bach

เขียน 06 Sep 2016 @ 10:53 ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณครับอาจารย์ฺ..