อนุทิน 147653 - ต้นโมกข์

การสอนไวยากรณ์โดยไม่มีหนังสือ: เอกพจน์บุรุษที่ 3 ตอนที่ 5

ในการสอนประโยคปฏิเสธ ให้นำเสนอประโยคข้างล่างนี้ และให้ใช้กริยาช่วยในประโยคที่เว้นว่างไว้

My sister likes volleyball.

I _____ like volleyball.

I like basketball.

My sister _____ like basketball.

อย่าลืมให้ความรู้เรื่องการออกเสียง และตัว z ในเสียง doesn’t ด้วย หลังจากนั้นต้องให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เป็นการเขียน

In the negative, use He/She/It +_______ + verb.

ต่อจากนั้นให้นำเสนอการฝึกแบบควบคุม (controlled practice) อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้เน้นไปที่การออกเสียง

My brother/sister doesn’t like …

My best friend doesn’t like …

ให้เวลานักเรียนแค่ 1-2 นาที ต่อจากนั้นให้นำเสนอคำตอบ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถดำเนินการจากการฝึกปฎิบัติแบบควบคุมไปสู่การใช้กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ (irregular verb) ซึ่งก็คือ has และการเติม es หากคุณข้ามขั้นตอนนี้ ก็จงอย่าใช้สองกิจกรรมสุดท้ายที่เป็นเรื่องการเติมข้อมูลแบบการปฏิบัติควบคุมเสีย (the controlled practice gap fill)

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricbarros. Teaching grammar without a book: third person singular.

https://ricardobarroselt.wordpress.com/2016/05/03/teaching-grammar-without-a-book-third-person-singular/

เขียน 05 Sep 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

ครับอาจารย์