อนุทิน 147651 - อาจารย์ต้น

an egg = ไข่ 1 ใบ เช่น I have an egg for you. ฉันมีไข่ 1 ใบให้คุณ

eggs = ไข่หลายใบ เช่น Put these eggs in the kitchen. นำไข่เหล่านี้ในครัว

some egg = ไข่ที่เป็นอาหาร เช่น Would you like some egg for breakfast? เธอจะทานไข่เป็นอาหารเช้าหรือเปล่า?

จาก Bangkok Post Learning English

เขียน 05 Sep 2016 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)