อนุทิน 147645 - ต้นโมกข์

การสอนไวยากรณ์โดยไม่มีหนังสือ: เอกพจน์บุรุษที่ 3 ตอนที่ 4

กลับมาที่กระดานดำใหม่ ตอนนี้ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อยืนยันว่าเด็กๆจะได้มีการทำแบบฝึกหัดที่เป็นข้อเขียนไว้

Use He/She/It + verb+__ for most verbs in the present simple.

ขั้นตอนนี้ครูสามารถที่จะให้การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดแบบง่ายๆเอาไว้ โดยการขอให้นักเรียนทำประโยคข้างล่างให้สมบูรณ์โดยทำเป็นคู่ หากก่อนหน้านี้คุณนิยามนักเรียนของคุณว่าเป็นเด็กๆ ก็สมควรมีทางเลือกมากกว่า she เช่น my mother/father, my best friend เป็นต้น

My brother/ sister likes………….. หรือ My best friend likes……….

ให้เวลานักเรียนประมาณ 1-2 นาที หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ หากนักเรียนไม่สามารถเติม s ทั้งที่มีตัวอย่างบนกระดานดำอยู่แล้ว ให้แก้ไขโดยการชี้ที่ตัว s ในประโยค

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricbarros. Teaching grammar without a book: third person singular.

https://ricardobarroselt.wordpress.com/2016/05/03/teaching-grammar-without-a-book-third-person-singular/

เขียน 04 Sep 2016 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)