อนุทิน 14764 - หยั่งราก ฝากใบ

เช้านี้...ตระหนักถึงความรู้สึกที่สงบงาม...ในใจ...ความสุขไม่ได้หายากเย็นเลย...อยู่ตรงนี้เอง...

            "No need for orchestra if the guitar can do" 

                                   (^__^)

เขียน 09 Jul 2008 @ 08:46 ()


ความเห็น (0)