อนุทิน 147638 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาพระพุทธศาสนาเถรวาท

โดย...อ. ดร. อุทัย เอกสะพัง

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

1. การใช้ชีวิตตามรูปแบบชาวพุทธควรเป็นอย่างไร..?

2. ตามประวัติศาสดาของชาวพุทธท่านได้เรียนรู้อะไร..?

3. พระพุทธเจ้าสอนอะไร..?

4. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร..?

5. กฎแห่งกรรมมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร..?

6. สังสารวัฏแบบพุทธเป็นอย่างไร..?

7. วัดในพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร..?

8. สิ่งมีคุณค่าควรมีติดตัวชาวพุทธคืออะไร..?

9. พระสงฆ์แบบพุทธยุคปัจจุบันควรเป็นอยู่อย่างไร..?

10. หลักอนัตตาแบบพุทธเป็นอย่างไร..?

11. ท่านควรสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนอย่างไร..?

เขียน 03 Sep 2016 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)