อนุทิน 147637 - ต้นโมกข์

การสอนไวยากรณ์โดยไม่มีหนังสือ: เอกพจน์บุรุษที่ 3 ตอนที่ 3

กลับไปดูที่รูปใหม่ และบอกนักเรียนว่าเธอจะต้องบรรยายสิ่งที่ตัวเธอและพี่สาวน้องสาวชอบ ตอนสุดท้ายนักเรียนต้องพิจารณาว่าชอบเหมือนกันและต่างกันอย่างไร อ่านประโยคนี้ด้วยเสียงอันดัง และจัดนักเรียนให้อยู่เป็นคู่เพื่อดูว่าแต่ละคนเหมือนหรือต่างกัน

I like basketball. My sister likes volleyball.

I like Japanese food. She likes Italian food.

I like rock music. She likes MPB.

หลังจาก 1 หรือ 2 นาที ล้วงคำตอบให้ได้ทุกคน และถามว่าคุณเหมือนหรือต่างกัน ต่อจากนั้นให้เด็กๆประเมินความคิดเห็น

ตอนนี้กลับมาที่กระดานดำใหม่ (ถ้ามี Projector จะดีมากๆเพราะประหยัดเวลา) แต่คุณสามารถเขียนได้ในกระดานดำ ให้เขียนประโยคทั้ง 3 บนกระดานดำ

ถามนักเรียนว่าทำไมจึงมี s ที่กริยาในทุกประโยคที่ขึ้นต้นด้วย my sister น่าจะมีนักเรียนสักคนหนึ่งที่ตอบว่า เพราะว่ามีคำว่า she อยู่ ต้องทำให้มั่นใจให้ได้ว้าเด็กๆรู้เรื่อง she กับกริยาที่เติม s พยามขยายเรื่องนี้ไปที่ he และ it ด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricbarros. Teaching grammar without a book: third person singular.

https://ricardobarroselt.wordpress.com/2016/05/03/teaching-grammar-without-a-book-third-person-singular/

เขียน 03 Sep 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)