อนุทิน 147635 - ต้นโมกข์

each (อีช) = แต่ละ หรือแยกเป็นอันๆ

The pineapples are $ 2 each. สัปปะรดนี้ราคาชิ้นละ 2 ดอลลาร์

every (เอฝ-ริ) = ทุกๆ หรือทั้งหมด หรือบรรยายถึงความถี่ของการกระทำ

Emily goes to the beach every weekend. Emily ไปชายหาดทุกๆสัปดาห์


เขียน 03 Sep 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)