อนุทิน 147631 - ต้นโมกข์

ประชาธิปไตยเป็นทางไปสู่สังคมนิยม!

พี่มาร์กกล่าวไว้ (แกเชืื่อเรื่องวิวัฒนการของสังคมเริ่มจากสังคมคอมมิวนิสต์โบราณ ต่อมาเป็นทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม สังคมสังคมนิยม และสังคมคอมมิวนิสต์

................

เขียน 02 Sep 2016 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)