อนุทิน 147630 - อาจารย์ต้น

วลีเหล่านี้เป็นการอ้างถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว เช่น

As I mentioned earlier... ดังที่ฉันได้กล่าวมาแล้ว.........

As we saw earlier.... ดังที่ฉันได้พูดถึงมาแล้ว.....

You may recall that we said... คุณอาจระลึกถึงสิ่งที่เราเคยพูดกันมาก่อนว่า.........

เขียน 02 Sep 2016 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)