อนุทิน 147609 - ต้นโมกข์

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 8 (ตอนสุดท้าย)

หลังการวิเคราะห์ (Post analysis)

การวิเคราะห์ภาษาเป็นขั้นตอนแรกของครูเพื่อช่วยการนำเสนอ การวิเคราะห์ภาษาที่จะสอนจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะนำเสนออย่างไร

1. วิธีการ (approach) จะเป็นแบบนิรนัยหรือุปนัย และจะยั่วเย้าเท่าใด (elicited) วิธีการแบบทดสอบ สอน ทดสอบอาจเหมาะสำหรับผู้เรียนระดับสูง ซึ่งมีความรู้ที่คงค้างไว้เพื่อการวิเคราะห์

2. จะนำเสนอเท่าใด (how much to present) จะนำเสนอโครงสร้างอันเดียว, นำเสนอหลายๆโครงสร้างใน 1 หน้าที่, จำนวนหน้าที่ในหนึ่งรูปฟอร์ม คำถามและการตอบในบทสนทนาเชิงหน้าที่หรือสถานการณ์ ระดับเป็นสิ่งจำเป็น

3. บริบท (context) ผ่านการเห็น, การใบ้, ของจริง, หรือบันทึกย่อ, ผ่านตัวบท, ผ่านบทสนทนา หรือผ่านภาระงาน

4. การตรวจสอบความเข้าใจ (checking understanding) คำถามเชิงสังกัป และการกำหนดเวลาหากมีความจำเป็น

5. การฝึกภาษาที่กำลังสอน (drilling the target language) จะใช้การฝึกประเภทไหน และฝึกเท่าใดจึงเหมาะสม

6. การนำเสนอรูปฟอร์ม และการเน้น (explanation of form and visual highlighting) สิ่งใดสมควรอยู่ในกระดานดำ

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 31 Aug 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)