อนุทิน 147607 - ต้นโมกข์

นามพหูพจน์ที่ไม่เติม s

a man = ชายหนึ่งคน men = ชายหลายคน

a woman = หญิงหนึ่งคน women = หญิิงหลายคน

a person = คนหนึ่งคน people = คนหลายคน (ประชาชน)

a foot = เท้าหนึ่งข้าง feet = เท้าหลายข้าง

a tooth = ฟันหนึึ่งซี่ teeth = ฟันหลายซี่

a child = เด็กหนึ่งคน children = เด็กๆหลายคน

a mouse = หนูหนึ่งตัว mice = หนูหลายตัว

an ox = วัวหนึ่งตัว oxen = วัวหลายตัว

a goose = ห่านหนึ่งตัว geese = ห่านหลายตัว

เขียน 31 Aug 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)