อนุทิน 147602 - ศรีกรม

-มาทำงานตามปกติ รถเมล์แน่นมาก ยืนตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง

- ตรวจงานที่ปรึกษางานงวดที่ 2 ปรากฎว่ามีข้อความผิดมากเช่นเคย ทำให้คณะกรรมการฯเพิ่มงานมากขึ้น ไม่ควรจะตรวจรายละเอียดมากเกินไป แต่หากปล่อยออกไปก็คงจะไม่มีคุณภาพเช่นกัน งานของเอกชนไม่ต่างกันกับราชการเช่นกัน...คงอยู่ที่คุณภาพของคนมากกว่า...

- การบังคับคนอื่นเป็นเรื่องยาก แต่การบังคับตนเองยากมากกว่า การที่คนเราตัดสินใจทำอะไรลงไป โดยไม่สามารถต่อสู้กับกิเลสของตนเองได้...เป็นเรื่องน่ากลัว

- การตัดสินใจในเรืองบางเรื่อง หากปล่อยไว้นานเกินไป การตัดสินใจในภายหลัง ทุกอย่างก็สายไป เป็นการทำลายตัวเอง และทำลายความเชื่อถือของคนอื่นที่มีต่อเราเช่นกัน

- บางครั้งการตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว แต่ขาดข้อมูลที่แท้จริง ก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดสินใจที่ล่าช้าเช่นกัน เพราะผลก็ออกมาไม่ต่างกันเช่นกัน

- คติประจำวัน...สิงไหนควรช้าต้องช้า สิ่งไหนเร่งด่วน ต้องเร่งด่วน แต่ต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกาลเวลาที่เหมาะสม...

เขียน 31 Aug 2016 @ 13:11 ()


ความเห็น (0)