อนุทิน 147599 - ต้นโมกข์

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 7

ระดับความสุภาพและความถูกต้อง (register and appropriacy)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของภาษาเชิงการหน้าที่ (functional language) การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้สอน (target items) จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดต่างๆด้วย (appropriacy) ซึ่งทั้งสองประการนี้จะกำหนดทางเลือกของภาษา ซึ่งต้องสอดคล้องกันระหว่างระดับความสุภาพ (register) รูปฟอร์มของวิเคราะห์แบบนี้ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. ฉาก (สถานที่ และเวลา) 2. ผู้มีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ 3. เจตนาของผู้พูด (หน้าที่)

มีความเป็นไปได้ในการที่จะวิเคราะห์คำว่า would ในหลายๆหน้าที่

Would you like another drink? (สถานการณ์ทางสังคม, การนำเสนอ)
I'd get the green one if I were you (การซื้อของ, เพื่อนฝูง, คำแนะนำ)

อย่างไรก็ตาม จะมีโครงสร้างหลายๆอัน หรือการแปรเปลี่ยนของโครงสร้างเดี่ยวๆ ที่สามารถนำเสนอหน้าที่ที่เหมือนกันได้ ระดับความสุภาพขึ้นอยู่กับระยะห่างทางสังคม (social distance) เช่นการจะขอเปิดหน้าต่าง

Is it OK if I open the window?
Can I open the window?
Could I open the window, please?

บางครั้งสังกัปที่ทรงพลังที่สุดในที่นี้ก็คือระยะห่างทางสังคม เช่น ยิ่งผู้พูดห่างกันมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความสุภาพมากขึ้นเท่านั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 30 Aug 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)