อนุทิน #147597

เราใช้ do กับศิลปะการป้องกันตนเอง (martial arts) หรือการใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬา เช่น to do karate, to do ballet, to do yoga และ to do a crossword-puzzle

เราใช้ play กับการเล่นกีฬา เช่น to play tennis, to play basketball, และ to play chess

เราใช้ go กับกริยาที่เติม ing เช่น to go swimming, to go hiking, และ to go jogging


เขียน:

ความเห็น (1)

prayat duangmala
เขียนเมื่อ | ขอบคุณเมื่อ

ขออนุญาต นำข้อความด้านกีฬามาใช้กับนักเรียน จะได้รู้ว่านักเรียนรู้จักกีฬาอะไรบ้าง และการใช้ประโยคด้วยครับ ขอบคุณมากๆอาจารย์