อนุทิน 147587 - ต้นโมกข์

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 6

หน้าที่และความหมาย (function and meaning)

ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างรูปฟอร์ม (form) และหน้าที่ (function) คือเหตุผลหลักๆของการนำเสนอภาษาในบริบท ในแง่หนึ่งหน้าที่ (function) เช่น การเปรียบเทียบ, การเชื้อเชิญ, และการขออนุญาต อาจนำเสนอได้ในหลายโครงสร้าง เช่น

Why don't we watch a film?, Let's watch a film, Shall we watch a film?, We could watch a film

ในอีกแง่หนึ่ง หนึ่งโครงสร้างอาจนำเสนอได้หลายหน้าที่ เช่น การใช้ can ในลักษณะต่างๆ I can play tennis (แสดงความสามารถ) Can I open the window? (แสดงการขออนุญาต) Can you pass the salt? (ขอร้อง)
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปฟอร์มกับหน้าที่ถูกทำให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นในรูปของความหมาย ซึ่งเราสามารถจะสกัดได้จากบริบท คำถามที่ว่า Do you play cards? ซึ่งอาจหมายความได้ถึง คุณกำลังเล่นไพ่อยู่ใช่หรือไม่ หรือไม่ก็เธอต้องการจะเล่นเกมไพ่อยู่ใช่ไหม ซึ่งขึ้นกับสถานการณ์เป็ยอย่างมาก

ท้ายที่สุด เราจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องกฎไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด เพราะไวยากรณ์เหล่านี้สามารถจะกำหนดการใช้และความหมายได้ แน่นอนว่ากฎทุกกฎย่อมมีข้อยกเว้น แต่กฎหลายกฎถูกใช้มากเสียจนกลายเป็นการใช้มากจนเกินไปจนนำไปสู่การใช้ผิดได้ ความต้องการที่สมดุลระหว่างการใช้ทั่วไปและความซับซ้อนจะต้องดูที่ระดับและบริบทด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 29 Aug 2016 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)