อนุทิน 147584 - prayat duangmala

8.10 น ผมตีระฆังเข้าแถว ทำกิจกรรมให้นักเรียนรับผิดชอบ แบ่งกลุ่มตั้งแต่ต้นเทอม รับผิดหมุนกันทำหน้าที่แต่ละอย่าง เช่น วันนี้ ล้างห้องน้ำ กลุ่มหนึ่ง กวาดถนน ทำความสะอาดห้องคอม ห้องพักครู ประดิษฐ์สถานพุทธเจ้า คัดแยกขยะ หมุนกันไป ก็ทำได้ดี ออกมารายงาน ใครทำไม่ทำก็บอกกันและปรับปรุงกัน ชั้นประถม 6 ก็รายงานนำเสนอ คำศัพท์ต่างๆ วันนี้ไม่ดี ป.6 ขาดความรับผิดชอบเป็นบางคนที่ไม่เตรียมนำเสนอ. ก็ต้องให้เตรียมใหม่ในสัปดาห์ต่อไป

เขียน 29 Aug 2016 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)